شطرنج دلم  چاپ

تاریخ : 1390/03/14 در ساعت 10:43 ق.ظ

 

شطرنج  دلم   شاه   ندارد    مگر؟   

  

غمهای   دلم    آه   ندارد     مگر؟ 

   

گویا خبرت نیست چرا می سوزم!    

  

دل  هم  به  دلت  راه ندارد مگر؟