غزلی به یا چشمت...  چاپ

تاریخ : 1389/02/05 در ساعت 03:40 ب.ظ

غزلی به  یاد  چشمت  بسرایم و بگریم  

  

عقده ها  ز سینه  خود  بگشایم  و بگریم  

   

بده    جام  آتشینم  ز قرابه  دو  چشمت  

 

که شوم مست و ندانم به کجایم و بگریم  

 

اگرم اجازه باشد ز تو  ای  همای  رحمت  

 

رخ   ماه   تو   به   عالم   بنمایم   و بگریم  

 

اگر از  سر محبت  تو  به  خواب  من بیایی   

  

دو سه   بوسه   از   لبانت   بریایم  و بگریم  

  

تو  نیامدی  که  گویم  به  تو از  غم  جدایی  

 

غم  عشق  تو  بگویم   به   خدایم و بگریم   

 

شب  هجر یار عبدی تو چنین سروده بودی: 

  

غزلی  به  یاد   چشمت   بسرایم   و  بگریم