دلم وابسته کردی  چاپ

تاریخ : 1388/12/01 در ساعت 07:37 ب.ظ

سه شاخه گل برایم دسته کردی 

 
چرا دستان خود را خسته کردی ؟ 


معطر  بود  و بوی  عشق می داد 

 
یه جورایی  دلم  وابسته  کردی