تورا دوست دارم  چاپ

تاریخ : 1388/07/28 در ساعت 08:48 ق.ظ

رو به  قبله  دایما   در  فکر بود  

 

با دل و جانش فقط در ذکر  بود   

  

بود سرشار از  سکوت آسمان  

  

عاشق این لحظه های بکر بود 

 


 

تورادوست دارم 

 

نیــــامد  ...  نیــامد  ...  و  دلواپسم  

   

همان کس که در چشم او من خَسَم  

 

بیا  پیش  من  یک  شب  ای مهربان  

   

تو  را  دوست  دارم  به  مولا   قسم 

 


 

رمز نگاه 

 

کاش ، رمز نگاهت بلد می شدم    

 

ویا ، پیش چشم  تو بد می شدم 

  

کاش ، می آمدی از سفر ای عزیز 

   

و من ،  زیر پایت ، لگد می شدم