الفبای عشق  چاپ

تاریخ : 1388/02/13 در ساعت 12:36 ب.ظ

تقدیم به آنان که معلمند وشایسته این  کلمه مقدس 

معلم   تویی  شمع   شبهای  عشق  


فروزانترین    شمع     زیبای   عشق 


سفیری    تو    از   سوی    پروردگار 

 
که ما را  رسانی   به  دنیای   عشق 


چو   گشتی  تو    اندر   کلاس   دلم  


رسیدم   هماندم  به  معنای   عشق 


نوشتی  تو   بر  لوح  دل   جمله ای :
 

"بکوش  ای  گل   باغ فردای عشق " 


کـلام     تو    چون     قاصد     نو بهار  


نگاهت   ز  مستی  چو  مینای عشق  


ز   دنیای   جهلم    برون     کــرده ای  


مــرا     یاد     دادی    الفبای    عشق  


چو    نامت      نوشتند    بر     اسمان 


فرو   رفت   خلقی   به    رؤیای  عشق 


بیاموز    ما    را    محــبت     و     مهر 

 
و  راه   رسیــدن  به     دریای     عشق 


بخـــوان    درس    امروز    را    باز   هم 

 
به    نام     خــداوند      دانــای    عشق 

 
الا  ای     معـــلم     که     اندر      دلم 

 
روانی     همیشه   چو   صهبای  عشق 

 
تو را  دوست  دارم    من  ا ز جان  و  دل  


چو  بر  من  گشودی    تو  درهای عشق 


سر  افراز       باشی   تو  ای    مهــربان 

 
و  سر شار  از     لطف     مولای   عشق