مست یار  چاپ

تاریخ : 1387/07/30 در ساعت 08:26 ب.ظ

مست مستم مست مستم  مست  یار  

  

بیـــــقرارم      بیـــــقرارم     بیـــــــقرار  

 

شاد  شادم، شاد شادم ،شاد   شـــاد   

  

چون   سر   آمد  لحظه  های   انتـــظار    

 

کوچه  ها     باید    چراغانی     کــنــیم   

  

چون که  از  ره  می رسد   اینک   نگار   

 

نازنــیـــــنــــم    مهـــــر بــــانــم    آمده   

 

گشــت   اینک   موســم   بوس   و کنار  

   

پای  کوبان  ،  دســت   افشانی   کنید   

 

نیست   این  دنیـــا  عــزیزان   مــاندگار  

 

می رسد از روی هر  شاخه  به  گوش  

 

بانگ   بلبل   ،   صوت   زیبای   هـــزار   

 

شد   معطر   خانه ها    و   کوچه  ها    

 

مژده   ای   عاشق   دلان   آمد   بهار  

 

کاش   عبدی   بنده   او   می شدی   

 

بنده    آن    ماهـــروی    میــــگسار   

 

 

 

دوبیتی  چاپ

تاریخ : 1387/07/11 در ساعت 06:14 ب.ظ

 

مهربان  و بی   ریا   و  خاکی   است  

  

مظهر عشــق  و  صفا  و  پاکی  است  

  

خواندم  از چشمان معصومش ، هنوز   

 

نازنین  من ، ز دستم  شاکی  است   


 

آســـمان   با  رفتنت     تاریــک  شد 

  

لحظه  های  مرگ  من  نزدیک شد 

  

زخم  هـای  کهنه ام   سرباز   کرد  

 

 درگـلویم    بغض  ها   تحریک  شد