<لطفا پس از مطالعه اشعار نظرواحساس خود را در قسمت نظرات برایم بنویسید> جمله های زیبا - زمزمه های دلتنگی
جمله های زیبا  چاپ
تاریخ : 1387/05/01

چقدر خوبه ادم یکی  

را دوست داشته باشه

نه به خاطر اینکه نیازش رو برطرف کنه

نه به خاطر اینکه کس دیگری رو نداره نه به خاطر اینکه  

تنهاست و نه از روی اجبار بلکه

  به خاطر اینکه اون شخص

ارزش دوست داشتن رو داره

--------------------------------------------------------------------------------------

بچه هاشوخی شوخی  

به گنجشکها سنگ می زنند و

گنجشکها جدی جدی میمیرند  

آدم ها

شوخی شوخی زخم می زنند.... و قلبها  

جدی جدی می شکنند....

شوخی شوخی لبخند   می زنی و من جدی جدی  

عاشق می شوم

***************

گفتمش: دل می‏خری؟! پرسید چند؟! ..      

  گفتمش: دل مال تو، تنها بخند...

خنده کرد و دل ز دستانم ربود....      

  تا به خود باز آمدم او ..رفته بود.. دل ز

 دستش روی خاک افتاده بود..    

جای پایش روی دل جا مانده بود......

********.

افسوس..آن زمان که باید دوست بداریم  

کوتاهی میکنیم آن زمانی که

دوستمان ندارند لجبازی

می کنیم وبعد..........برای آنچه از دست رفته..

آه می کشیم......

-******************

دنیا را بد ساخته اند 

 کسی را که دوست داری، 

 تورادوست نمی دارد.

کسی که تورا دوست دارد ،تو دوستش نمی داری     

      اما کسی که تو

دوستش داری و او هم تو را دوست دارد  

  به رسم و آئین هرگز

به هم نمی رسند. 

و این رنج است . زندگی یعنی همین " (دکتر شریعتی )

خدایا: به من دلی بده که لیاقت عاشق شدن راداشته باشد

خدایا:به  من سینه ای بده که گنجایش عشق مجبوبم راداشته باشد

خدایا : به من چشمی بده که توانایی دیدن جمال یار راداشته باشد

خدایا : مراآ ن قدر زنده نگه دار که توان عاشق شدن را داشته باشم.