عطر اقاقی  چاپ

تاریخ : 1386/12/28 در ساعت 07:46 ب.ظ

مســـــت  رخ یـــار مـــن ، عـاشـــق  دلدار  من

 

بی خــبر  از  یـــار من ،   تشـــنه  دیـــــدار من

 

من   که  شــدم  یــار  او  ، یــــار  وفــــادار  او

 

وای  ز  آزار  او  ، او شـــــده   بــــیــــزار   من

 

آن خـــم ابروی  او،  می کشــدم  ســوی  او

 

ســـلســــله  مـــوی او ،گــرمــی  بازار   من

 

آه دلت مال کیست ؟ درغم احوال  کیست  ؟

 

کعـــبه  آمـــــال  کیست  ؟ دلبـــر عیـــار  من

 

باغ دلم زرد شد ، زنــــدگی ام ســــــرد  شد

 

قســـمت  من  درد  شد ، گریه شده کار من

 

دلبـــر ترســــایی ام ،ســــرو تمـــاشایی ام

 

درشــــب تنـــهایی ام ،  باش  پرســــتار  من 

 

عطر  اقاقـی بیا ،شــاهـــد  و  ســـاقــی بیا

 

ای همــه بـــاقــی بــیـا پیــش   دل   زار من

 

بی  خبری  بی خبر  از دل  عبــدی  مــگر ؟

 

کی بنمایی نظـــر  ؟  محـــرم  اســــرار  من

بیتهای ناب  چاپ

تاریخ : 1386/12/14 در ساعت 08:43 ق.ظ

الا یا ایها الساقی ادر  کاسا  و ناولها          که عشق آسان نموداول ولی افتاد مشکلها

                                                                        حافظ

*******

گرچه می  گفت که زارت بکشم می د یدم                درنهانش نظری بامن دلسوخته بود

                                                                     حافظ

*******

زدودیده  خون  فشانم  زغمت  شب  جدایی                چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی

به کدام مذهب است این به کدام ملت است این       که کشند عاشقی راکه تو عاشقم چرایی...

                                           فخرالدین عراقی

*******

 یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم                دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

*******

همـنشینم ، به خیال تو و آسوده دلم          کین وصالیـست که در پی غم هجرانش نیـست
 
*******
یک چند پشیمان شدم ازرندی ومستی            عمریست پشیمان زپشیمانی خویشم
 
*******
اززندگی ام گله دارد جوانی ام          شرمنده جوانی از این زندگانی ام
 
شهریار
 
********
یادبادآن که زماوقت سفر یاد نکرد                به پیامی دل غم دیده ماشادنکرد
 
********
مژه سوزن رفوکن نخ آن زتارموکن      که هنوز وصله دل دوسه بخیه کاردارد
 
*******
نالیدن بلبل زنوآموزی عشق است     هرگز نشنیدیم زپروانه صدایی
 
*******
       به همان قدر که چشمان تودیدن دارد      حرفهای دل من نیز شنیدن دارد

********

کاشکی دلبر من از دل من یاد کند            گاه گاهی به نگاهی دل من شاد کند

ترسم آن لیلـــی رخســـــار بدان شیرینی           دل مجنون مرا روزی فرهاد کند

********

گرچه می دانم نمی آیی ولی هردم زشوق       سوی در می آیم وهرسونگاهی میکنم

********

 

 

 


 

 

ادامه ...

بگذارتابگریم  چاپ

تاریخ : 1386/12/07 در ساعت 08:48 ب.ظ

امــــشب  زدرد هجران بگذار تا بگریم

 

تاصبــــح چون غـریبان  بگذار تا بگریم

 

پاییز گشـــت و آمد  تنهایی و غریبی

 

گردیده ام  پریشـــان   بگذار تا بگریم

 

آلاله وشقایق پرپربه خون  نشستند

 

در مـــاتم  شهــــیدان   بگذار تا بگریم

 

گلهای عشق خشکید چون چشمه ای نجوشید

 

چـــون  ابر در بـــهــاران  بگذار تا بگریم

 

مهـــر و  وفـــا  ندیدم  از یـــار نـــازنینم

 

از جـــــور بـــی وفـــایان  بگذار تا بگریم

 

عبــدی فــراق جانان  بیمار کرده  مارا

 

یکدم  بـــرای  درمـــــان  بگذار تا بگریم

 

جملات حکیمانه  چاپ

تاریخ : 1386/12/04 در ساعت 09:09 ب.ظ

مواظب افکارت باش که......... گفتارت می شود

 

       مواظب گفتارت باش که ........ رفتارت می شود

 

              مواظب رفتارت باش ........ که عادتت می شود

 

                     مواظب عادتت باش که....... سرنوشتت می شود